• Utrzymanie terenów zielonych oraz placów zabaw
  • Urządzanie zieleni niskiej i wysokiej
  • Prace porządkowe
  • Konserwacja i naprawa małej architektury
  • Odśnieżanie